månadsarkiv: maj 2017

Välkommen på Frukostlounge!

Frukostlounge hos Yellow Kid och Videoakademin

Senaste trenderna, livestreaming och handfasta tips

Under Skåne Innovation Week riktar Yellow Kid och Videoakademin strålkastarljuset på några av de största trenderna inom rörlig bild just nu. Vi snackar om vilka möjligheter som den digitala revolutionen öppnat upp för online video och livestreaming samt vilken filmskaparpotential vi faktiskt bär med oss i våra telefoner. Förutom frukost och trevligt sällskap så bjuder vi även på handfasta tips om hur du bäst utnyttjar din mobilkamera och hur du bör tänka både framför och bakom kameran.
Det är såklart kostnadsfritt – välkommen!

Morgonens program:
7.30
Frukost och mingel.

8.15
“Senaste nytt!”
Ny teknik skapar nya möjligheter att berätta en historia. Joakim Lindhé, producent på Videoakademin, berättar om de senaste trenderna inom teknik och storytelling inom online video.

8.30
“Lägg ut!”
Erik Tjernström, producent på Frogeye, berättar om den spännande utvecklingen inom livestreaming. Möjligheterna är många, men det är också fallgroparna. Erik delar med sig av tips om hur man bör tänka, framför och bakom kameran.

8.45
“Filma med mobilen – en crash course.”
Peter Wirén, filmare, producent ger en introduktion till den stora filmskaparpotential vi bär med oss i våra telefoner. Här får du de viktigaste tipsen som du behöver för att få ut bättre kvalité från din mobilkamera.

Eftersnack och mingel fram till 9.30

När: Torsdag den 1 juni 2017.
Frukost serveras från 7.30. Föredraget börjar 8.15 och pågår fram till 9.30.
VarHumlegatan 4, Malmö  (Bakom Caroli city) Videoakademin c/o Odd Hill.
Kontaktperson: Sara Färdmar

ANMÄL DIG HÄR!

EdTech – teknik, utbildning och paradigmskifte

Sent omsider är digitaliseringen på allvar på väg in i utbildningsvärlden. Ny teknik skapar helt nya möjligheter att arbeta med pedagogik. Detta var utgångspunkten för konferensen EdTech i Malmö där Yellow Kid var en av utställarna.

– Digitaliseringen innebär ett paradigmskifte för utbildningssektorn och Sverige måste växla upp sa Jannie Jeppesen, VD för Sveriges nystartade branschorganisation Swedish Edtech Industry, under sin föreläsning. Hon menar att vi måste låta teknikutvecklingen påverka vad och hur vi lär ut i skolan.

När det kommer till hur vi lär ut i dag, måste det ske en anpassning. Det är inte för inte som det uppstått nya verb som att googla och youtuba. Denna verklighet måste även skola- och utbildningssektorn ta hänsyn till. Hur kan skola och utbildning anpassa sig till de krav som de flesta av oss faktiskt ställer på vår kunskapsinhämtning i dag – det ska vara lättillgängligt, kort och koncist och gärna lite kul…?

Dessa krav ligger i linje med vad vi på Yellow Kid faktiskt gör – video som förklarar. Vårt jobb handlar om att koka ner komplexa fakta, hitta kärnan i budskapet och få fram en film som tittaren upplever som meningsfull och kul att titta på. Mer om detta och hur vi arbetar, berättade Yellow Kid:s Joakim Lindhé under sin föreläsning. Här, ett referat:

Hur mycket energi orkar man lägga ner för att fatta grejen?

Varje gång man ska lära sig något nytt gör man (medvetet eller omedvetet) ett övervägande om hur mycket energi man är beredd att lägga ner för att få glädjen att fatta grejen. Den tröskeln kan vi sänka. Med animationerna kan vi nå fram till en mottagare som inte har lust att läsa faktaspäckade texter.

Konceptet är inte nytt. Redan under andra världskriget använda sig den amerikanska försvarsmakten tecknade informationsfilmer för att nå fram med viktig information till sina soldater. Nackdelen var att det var dyrt att ta fram animationer. Dessutom tvingades man föra in sin publik i en lokal där det fanns en projektor.

Som vi alla vet så förändrade Internet och Youtube allt det – i dag behöver vi ju ”bara” se till att hamna i vår målgrupps flöde och hålla tummarna för att innehållet faktiskt intresserar dem…

Beståndsdelarna för explainer videos, infographicfilmer, eller ”video som förklarar” grundar sig i enkelhet, rätt tilltal och humor.  Man ska helt enkelt inte behöva lägga ner någon större energi för att fatta grejen och vem vet, man kanske t.om. får sig ett gott skratt.

Från förfrågan till film
Det kom ett mejl från Vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun – frågan löd:

”Vi undrar om ni är intresserade av att hjälpa oss med en film för att förklara för vår personal hur vi arbetar med systematiskt förbättringsarbete och ledningssystem inom förvaltningen? Det är ett tungt ämne, men vi tror att det lämpar sig väl för animerad film och bör kunna gå att göra begripligt och kanske till och med intressant :)”

Processen
Vårt jobb i det här handlar om att koka ner den här stora oformliga världen till något begripligt och hitta kärna i budskapet. Man skulle kunna likna det vid att man tar en oxe, och så ska vi göra en buljongtärning av den.

 Vi börjar med att ställa frågor…

 • Vilket är syftet med videon?
  ”Den ska fungera som ett stöd för chefer och andra för att informera internt om ledningssystemet och väcka intresse för ett systematiskt förbättringsarbete.”
 • I vilket sammanhang är videon tänkt att visas?
  ”Personalmöten, planeringsdagar, introduktion för nyanställd personal.”
 • På vilket sätt ska tittaren uppmanas till handling?
  ”Till att medverka i förbättringsarbetet genom att förstå hur avvikelser, klagomål och synpunkter kan användas som underlag. Bli bättre på att rapportera avvikelser utan att känna det som om man anger sig själv eller kollegan.”
 • Använder ni en slogan/payoff som ska vara med?
  ”Vi hade gärna haft ett bättre och mer catchy namn än ”ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” som får alla att somna.”

Målgruppens förkunskaper?
Vi måste också fastställa vilken nivå av förkunskaper om ämnet som målgruppen har. Vi brukar använda oss av en skala från 1–10, där 1–5 vet lite och generellt ställer frågan ”varför?” och 6–10 vet mycket och generellt ställer frågan ”hur?”.Ok, nu har vi kommit så här långt, nu ska vi göra något som faktiskt är tilltalande för målgruppen att titta på.

Vokabulär
I den här världen finns det en speciell vokabulär att förhålla sig till. En kanslisvenska som blir riktiga bromsklossar om man vill göra en film som funkar. Därför vill vi i största möjliga mån undvika termer som Ledningssystem – Förvaltning – Brukare – Förbättringsarbete – Huvudprocess.

Identifikation
Identifikation är ett ledord som aldrig går ur tiden när det kommer till att skapa engagerande innehåll – därför skapade vi karaktären Asta – en äldre dam i behov av assistans. Det är för hennes skull kvalitetsarbetet ska förbättras.

”Så tanken är alltså att visa hur ett systematiskt förbättringsarbete kan göra skillnad för Asta.”

Metaforer
För att kunna visualisera vissa begrepp som vi behöver ha med i en film så använder vi oss av metaforer. I detta fall så ville vi kunna visualisera hur man hanterar systemfel. Då kom vi att tänka på en sådan där anslagstavla/ bevistavla som man ofta ser i polisserier.

”Det kan ju vara så att det som Asta råkat ut för är en del av ett större sammanhang, och det är de systemfelen som vi vill komma åt.” 

Humor
Humor är en viktig komponent när man vill lätta upp lite tyngre ämnen. I denna film valde vi t.ex. att låta robothänder sätta på karaktären Asta hennes skor och vi ersatte Astas rullator med en segway.

”Jo -  för fler rapporter ger en tydligare bild av Astas problem. Utan dem kanske hon inte får de skor, eller den nya mattan som hon behöver. ”

Se filmen om Asta i sin helhet här: