månadsarkiv: januari 2017

Animerad stil en del av varumärket

Att hitta rätt stil till en animation kan ibland kräva en stor arbetsinsats, men det kan ses som en investering i varumärket. Uttrycket ska stämma både med företagets grafiska profil och känslan som ska förmedlas till tittaren.

Renhållningen Kristianstad är ett intressant exempel. Under 2016 tog man tillsammans med Yellow Kid fram fyra animerade filmer. Den tecknade stilen från filmerna använder man nu på – webbsidor, sopbilar och broschyrer. Det betyder också att man tagit fram en serie animerade giffar som man exempelvis använder i powerpoint-presentationer.

Inte minst kommer stilen till användning när man under det kommande året ska informera Kristianstadborna om det nya sophämtningssystemet som bland annat innebär att de gamla sopkärlen byts ut.