månadsarkiv: september 2016

Animation ska göra Kristianstad grönare

Till 2020 ska Kristianstad bli bäst i Sverige på allt som har med återvinning att göra. Det målet har Renhållningen i Kristianstad har satt upp. Tillsammans med Yellow Kid har man producerat en serie med fyra animerade filmer som ska förklara för Kristianstadborna vad det handlar om.

För att nå målet behöver man bland annat minska kommunens totala mängd avfall. Det låter sig inte göras utan Kristianstadbornas hjälp och goda vilja. I satsningen ingår därför ett pedagogiskt informationsarbete som ska skapa förståelse och motivation för frågorna.  I en lättsam ton belyser filmerna olika frågeställningar kring avfall och återvinning. Filmerna ska bl.a användas i sociala medier och i skolundervisningen.

Röstinspelning med Youtube-profilen Felix Nordh.
Röstinspelning med Youtube-profilen Felix Nordh. Foto: Mathilda Gylling.

Många yngre tittare kommer att känna igen speakerrösten. Den tillhör Felix Nordh som på Youtube är känd genom filmkollektivet Monte Fjanton och serien Felix recenserar.

https://vimeo.com/200792318

Lunds kommun: Humor blir vapen mot systemfel

Allra mest nytta kan en rolig animation göra när det handlar om ämnen som i text kan framstå som knastertorra. ”Systemiskt förbättringsarbete inom Vård-och omsorgsförvaltningen” är ett sånt.

I grunden handlar det om att informera personalen om varför det är viktigt att rapportera felaktigheter. Om ingen talar om när något är fel, kommer heller inte systemfelen kunna identifieras och åtgärdas.

Filmen som Yellow Kid tagit fram åt Lunds Kommun  kommer att visas på informationsträffar med personalen. I den möter tittaren karaktären Asta som behöver hjälp för att klara sin vardag.

-Det är väldigt roligt att vi nu kan informera på det här sättet , inte bara så som vi alltid har gjort, säger Elisabeth Fagerström, kvalitetsstrateg på Vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds Kommun.

Är stumfilmer framtidens nyhetsförmedlare?

Det är deppigt värre i den journalistiska världen. Nyhetsförmedling är ett av många område där alla aktörer famlar efter nya roller, affärsmodeller och uttryck. Sättet som man jobbat på tidigare håller inte, men hur ska man göra istället?

digital-newsreport2016-1-638Nyhetsbyrån Reuters gör varje år en ambitiös kartläggning av utvecklingen på området, både globalt och 26 enskilda länder. Digital News Report 2016 som publicerades i början av sommaren är riktigt dyster läsning för branschen. Man beskriver ett dramatiskt krisläge.

-En allt större del av publiken väljer bort traditionella nyhetsmedier.

-Publikens förtroende för etablerade medier och journalister sjunker.

-Publiken är inte villiga att betala för nyheter.

– En stor del av publiken vill bara ha mer av samma som de konsumerat tidigare. Alltså, i valet mellan algoritmer eller redaktörer som gör nyhetsurvalet, väljer de flesta algoritmer.

En annan tydlig trend är att allt fler använder mobilen som främsta nyhetskälla. Detta faktum måste både traditionella tidningar och public servicebolagen anpassa sig efter.

Inslag som inte behöver ljud

Men är det bara att lägga ut sina vanliga nyhetsinslag på nätet, eller behöver det se ut på något annat sätt? Reuters rapport visar att det rörliga nyhetsmaterialet ökar, men inte så mycket som man trodde att det skulle göra. Varför? Publiken gillar inte pre-roll-reklam och en rak telegramtext kan funka utmärkt för sitt syfte. Det är långt ifrån alla nyheter som är ”bildmässiga”. Ett videoinslag  är också beroende av en bra tittaren har en bra uppkoppling och att man, åtminstone i en offentlig miljö, har lurar i öronen.

Formen som Reuters här använder för att presentera slutsatserna av sin 125-sidiga rapport, visar på en form som blir allt vanligare – gör textbaserad en infographic-video är begriplig även utan ljud. Dagens Nyheter är en av aktörerna som börjat anamma detta, om än i liten skala. Den här filmen tog man fram till Världsbefolkningsdagen den 11 juli i år.

Även SVT:s nyhetsorganisation är på väg att anpassa sig även efter detta. De ordinarie nyhetssändningarna kommer inte längre att ha högsta prioritet, det har nätpubliceringarna, berättar SVT-medarbetare. Alldeles nyligen startade man en egen avdelning för att utveckla nya videoformat för online och sociala medier.

The New York Times är en av de aktörer som av ren överlevnadsinstinkt tagit på sig rollen som pionjär för att utveckla storytelling inom video och VR, virtual reality. I våras presenterade man en rad satsningar hur man ska utveckla sitt visuella berättande inom områden som ekonomi, musik, vetenskap, sport och resor. Ambitionen är att kombinera högkvalitativ journalistik  med nydanande interaktiva videoupplevelser.

Ett spännande exempel är de interaktiva porträtten av en rad amerikanska medaljhopp inför OS i Rio.

NYT_sport

Joakim Lindhé