månadsarkiv: februari 2016

Renhållningen Kristianstad, välkommen som ny kund!

Renhållningen Kristianstad är Sveriges äldsta renhållningsbolag. Nu är målsättningen att till 2020 också bli bäst i Sverige.

Renhållningen Kristianstad - snart bäst i Sverige.
Renhållningen Kristianstad – snart bäst i Sverige.

För att nå målet behöver man bland annat minska kommunens totala mängd avfall. Det låter sig inte göras utan Kristianstadbornas hjälp och goda vilja. I satsningen ingår därför ett pedagogiskt informationsarbete som ska skapa förståelse och motivation för frågorna. Det är här Yellow Kid kommer in.

Under våren 2016 ska vi tillsammans ta fram en serie på fyra filmer. I en lätt och underhållande ton ska de belysa olika frågeställningar kring avfall och återvinning. Filmerna ska bl.a. kunna användas i sociala medier och i skolundervisningen.